Overzicht geïnterviewden

In het kader van de radio documentaires zijn de volgende personen geïnterviewd:

Joyce Bergman-van Hessen
Is de dochter van Daisy Kattenburg, de zus van Dick. Zij vond na het overlijden van haar moeder in 1995 Dick´s muzikale nalatenschap. In 2004 bracht zij dirigent Ed Spanjaard op de hoogte van de collectie handschriften. Sindsdien wordt Kattenburgs oeuvre ontsloten.

Pieter Dolk
Speelde in de jaren voor de oorlog als trompettist o.a. in het orkest ´De Witte Raven´ van Tom van der Stap. Ging in het verzet en verbleef na arrestatie in Kamp Vught, waar hij Nico Richter ontmoette. Wilde Nico na diens thuiskomst in Amsterdam bezoeken, maar kwam net één dag te laat. Na de oorlog was hij jarenlang trompettist van het Residentie Orkest.

Wil Huizinga
Leerlinge van Daniël Belinfante en Martha Belinfante-Dekker. Verkreeg uit de nalatenschap van Jos Belinfante een aantal pianostukken van Daniël, aan Jos opgedragen. Jos was een nichtje van Daniël en gaf na de oorlog zelf les aan de Muziekschool in de Watergraafsmeer. Wil Huizinga schonk kopieën van de composities begin 2005 aan pianist Marcel Worms

Helga Loewenberg-Domp
Was voor de oorlog op voorspraak van de zangeres Jo Immink enige tijd leerlinge muziektheorie van Leo Smit. Zij werd na de oorlog de allereerste importeur in Europa van Yamaha piano´s.

Helen Metzelaar
Is muziekwetenschapper en één van de oprichters van de Stichting Vrouw en Muziek. Auteur van een biografie over Rosy Wertheim (in voorbereiding). Publiceerde een biografie over de componiste Henriette Bosmans.

Juul Muller
Juul Muller doceerde tot voor kort Engelse en Amerikaanse Letterkunde aan de Educatieve Faculteit Amsterdam. Zij schreef een biografie van haar oom, Nico Richter, te vinden via www.klassiekecd.nl

Hetta Rester-Scheffer
Weduwe van Nico Richter met wie ze op 9 oktober 1940 trouwde. Zij organiseerde een week na zijn dood in augustus 1945 al een herdenkingsconcert. Richtte in 1951 ´De Suite´ op, een bekend podium voor eigentijdse muziek.

Ed Spanjaard
Na opleidingen in Covent Garden (Solti) en Bayreuth (von Karajan) was hij enige tijd rechterhand van Bernard Haitink, en vanaf 2001 dirigent van het Limburgs Symfonisch Orkest. Tevens richtte hij in 1982 het Nieuw Ensemble op, waaraan hij nog steeds verbonden is.

Ima Spanjaard-van Esso
Fluitiste, moeder van Ed Spanjaard. In 2000 schonk zij de partituur van Dick Kattenburgs Fluitsonate aan Eleonore Pameijer. Ima van Esso was in haar jeugd bevriend met Kattenburg, die de compositie in 1939 aan haar opdroeg. Zij werd in de oorlog op de vlucht naar Spanje opgepakt en naar Auschwitz getransporteerd, maar overleefde dankzij meespelen in een kamporkest.

Jurjen Vis
Historicus, auteur van ´Silhouetten´, de in 2001 verschenen biografie over Leo Smit. Legt nu de laatste hand aan een biografie over Julius Rontgen.

Emile Wennekes
Hoogleraar Nederlandse Muziekgeschiedenis na 1800 aan de Universiteit van Utrecht. Promoveerde in 1999 op een proefschrift getiteld ´Het Paleis voor Volksvlijt 1864-1929´.

Marcel Worms
Studeerde piano bij Hans Dercksen en specialiseerde zich in 20-eeuwse pianomuziek bij Alexandre Hrisanide. Geeft concerten over de hele wereld, o.a. met een Blues projekt. Maakte CD´s met muziek van Jean Wiéner en Francis Poulenc, en een serie CD´s bij tentoonstellingen: muziek rondom Picasso, van Gogh en Mondriaan.

Eleonore Pameijer
Fluitiste, richtte in 1996 samen met pianist Frans van Ruth de Leo Smit Stichting op. Vond als podium voor zijn muziek de Uilenburger Synagoge in Amsterdam, waar nu elke 2e maandag van de maand concerten worden gegeven.